godło polski logo bip
Rekrutacja 2024/2025
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
Kwalifiacyjne Kursy Zawodowe
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
schemat ścieżki kwalifikacji
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Wzór:
wzór zaświadczenia
Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie "egzaminem zawodowym", jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Osoba, która zdała egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.
Wzór:
swiadectwo ukonczenia


Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia.

W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu na poziomie technikum jest to wykształcenie średnie.
Wzór:
dyplom ukończenia
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem