godło polski logo bip
Rekrutacja 2024/2025
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://rcez.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
tel. (+48) 32 4222433

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele mogą być niedostępne responsywnie.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których niektóre obrazki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2023-05-17Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: inż. Kamil Mura
e-mail: sekretariat@rcez.pl
Telefon: (+48) 32 4222433

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
1. Budynek A przy ul. Rudzkiej 13
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, wejście boczne znajduje się na poziomu gruntu.
 • Przy wejściu głównym znajduje się winda, którą można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz I piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem windy), oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Budynek D przy ul. Rudzkiej 13
 • Budynek posiada 1 wejście.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
3. Warsztat Mechaniczny przy ul. Świerklańskiej 42
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne.
 • Wejścia do budynku są na poziomie gruntu. Budynek jest jednopoziomowy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Warsztat Techniczny przy ul. Kościuszki 5
 • Budynek posiada 1 wejście.
 • Wejście do budynku jest na poziomie gruntu. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach pomieszczenia i korytarze w całym budynku są niedostępne.
 • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Warsztat Gastronomiczny przy ul. Św. Józefa 30
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 techniczne.
 • Do wejść prowadzą schody – nie ma podjazdu dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach pomieszczenia i korytarze w całym budynku są niedostępne.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i do miejsc ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem