godło polski logo bip
Rekrutacja 2021/2022
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Materiały dydaktyczne, z których można skorzystać podczas zawieszenia zajęć lekcyjnych:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć osoby, które: • ukończyły 6-letnią szkołę podstawową lub klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej:
 • PEŁNOLETNIE,
 • NIEPEŁNOLETNIE, które:
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
  • mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
oraz
 • osoby, które z różnych przyczyn nie ukończyły szkoły podstawowej starego typu lub pierwszej klasy gimnazjum i chcą kontynuować naukę,
 • osoby, które z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole młodzieżowej.
Banner szkoła podstawowa
Korzyści dla Ciebie
Słuchacz, który ukończy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może:
 • podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie,
 • równolegle (lub po ukończeniu szkoły podstawowej) uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • po ukończeniu LO, przystąpić do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia.
UWAGA! Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika!
O szkole
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:
 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 14:20,
 • zajęcia oraz egzaminy w RCEZ są BEZPŁATNE!
 • słuchacze promowani są po każdym semestrze,
 • nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 4 semestry (klasa VII i VIII) i kończy się egzaminem ósmoklasisty,
 • RCEZ jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy, w tym egzamin ósmoklasisty, są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE!

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem