godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Materiały dydaktyczne, z których można skorzystać podczas zawieszenia zajęć lekcyjnych:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć osoby, które: • ukończyły 6-letnią szkołę podstawową lub klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej:
 • PEŁNOLETNIE,
 • NIEPEŁNOLETNIE, które:
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
  • mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
oraz
 • osoby, które z różnych przyczyn nie ukończyły szkoły podstawowej starego typu lub pierwszej klasy gimnazjum i chcą kontynuować naukę,
 • osoby, które z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole młodzieżowej.
Banner szkoła podstawowa
Korzyści dla Ciebie
Słuchacz, który ukończy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może:
 • podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie,
 • równolegle (lub po ukończeniu szkoły podstawowej) uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • po ukończeniu LO, przystąpić do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia.
UWAGA! Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika!
O szkole
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:
 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu,
 • zajęcia oraz egzaminy w RCEZ są BEZPŁATNE!
 • słuchacze promowani są po każdym semestrze,
 • nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 4 semestry (klasa VII i VIII) i kończy się egzaminem ósmoklasisty,
 • RCEZ jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy, w tym egzamin ósmoklasisty, są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE!

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem