godło polski logo bip
Rekrutacja 2021/2022
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Egzamin zawodowy
Złożenie deklaracji do sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu do dnia 7 lutego 2021 r. Deklaracje słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz absolwenci szkół policealnych składają osobiście w Sekretariacie słuchaczy - Kampus, ul. Rudzka 13, budynek A, pok. 101 w godzinach otwarcia.
ODPŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 ( Dz.U. 2019 poz.1707) odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).
Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 209,94 zł z czego:
  • za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 69,98 zł,
  • za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 139,96 zł

Do pobrania
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem