godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Kadra pedagogiczna
Lp.
Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot
1        Bożena Aleksiejczyk Warsztaty gastronomiczne
- zajęcia praktyczne
2 mgr Barbara Bauerek-Matloch  Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
3 inż. Adrian Bielec Warsztaty elektryczne
- zajęcia praktyczne
4 mgr Marek Bieniek Warsztaty obróbki skrawaniem
- zajęcia praktyczne
5 mgr Marzena Bratuś-Walczak Warsztaty gastronomiczne
- zajęcia praktyczne
6 mgr Bogusław Broża Warsztaty elektryczne
- zajęcia praktyczne
7 mgr Ewa Caban Chemia
8 mgr inż. Dorota Chrószcz
Warsztaty gastronomiczne
- zajęcia praktyczne
9 inż. Mirosław Czerkawski Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
10 mgr Iwona Durdzińska Fizyka
11 mgr inż. Marian Durdziński Warsztaty obróbki ręcznej
- zajęcia praktyczne
12 mgr Dorota Dyrcz Przedmioty zawodowe
- działalność gospodarcza
13 mgr Jolanta Erdmann Chemia
14 mgr Sabina Ficek Warsztaty krawieckie
- zajęcia praktyczne
15 mgr inż. Grażyna Foreiter Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
16 mgr inż. Aniela Grębocka Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
17 mgr Teresa Grodoń Język polski
18 mgr Mirosława Jodłowiec Geografia
19 mgr Eleonora Kąsek Matematyka
20 mgr Janusz Klonowski Przedmioty zawodowe
- mechaniczne
21 mgr Danuta Korga Przedmioty zawodowe
- krawiectwo
22 mgr Joanna Kryszczyszyn Przedmioty zawodowe
23 mgr inż. Zygmunt Kula Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
24 mgr inż. Dariusz Kwiatkowski Przedmioty zawodowe
- mechaniczne
25 mgr inż. Bronisław Kwiotek Przedmioty zawodowe
- górnictwo, zajęcia praktyczne
26 mgr inż. Ewa Lach Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
27 mgr Kinga Lach Język angielski zawodowy
28 mgr Marian Leśnik Historia, WOS
29 mgr Grzegorz Łapeta Warsztaty samochodowe
- zajęcia praktyczne
30 mgr inż. Małgorzata Maciończyk Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
31 mgr Renata Mandrysz Przedmioty zawodowe
- ekonomiczne
32 mgr Elżbieta Migas Biologia
33 mgr Piotr Molenda Przedmioty zawodowe
- mechaniczne
34 mgr Gabriela Niemiec Biblioteka
35 dr Marek Niemiec Warsztaty nowych technologii
- zajęcia praktyczne
36 mgr Bartosz Ostrowski Przedmioty zawodowe
- mechaniczne
37 mgr Adrian Paluch Warsztaty elektryczne
- zajęcia praktyczne
38 mgr Elżbieta Rzok Matematyka
39 mgr Janusz Rzymanek Warsztaty nowych technologii
- zajęcia praktyczne
40 mgr inż. Roman Sitko Warsztaty obróbki ręcznej
- zajęcia praktyczne
41 mgr Monika Siwek Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
42 mgr Beata Słabkowska Warsztaty gastronomiczne
- zajęcia praktyczne
43 mgr Danuta Sobik Warsztaty krawieckie
- zajęcia praktyczne
44 mgr Kazimierz Sosna Język angielski
45 mgr Jacek Stacha Warsztaty obróbki skrawaniem
- zajęcia praktyczne
46 mgr Bogdan Szopa Warsztaty obróbki skrawaniem
- zajęcia praktyczne
47 mgr Agnieszka Szostek-Wilkoń Język polski
48 mgr Magdalena Szrek-Moroń Pedagog
49 inż. Michał Szubert Matematyka, Informatyka
50 mgr Stanisława Szulc Warsztaty krawieckie
- zajęcia praktyczne
51        Henryk Szulik Warsztaty elektryczne
- zajęcia praktyczne
52 mgr Stanisław Szulik Historia, WOS
53 mgr inż. Grzegorz Świerczek Przedmioty zawodowe
- górnictwo, zajęcia praktyczne
54 mgr Piotr Tyrtania Warsztaty nowych technologii
- zajęcia praktyczne
55 mgr Maria Uherek Przedmioty zawodowe
- ekonomiczne
56 mgr Danuta Urbanek Biologia
57 mgr inż. Michał Weczerek Warsztaty CNC programowanie
i obsługa obrabiarek
- zajęcia praktyczne
58 mgr Wojciech Wilkoń Język angielski, informatyka
59 mgr inż. Ryszard Witański Warsztaty CNC programowanie
i obsługa obrabiarek
- zajęcia praktyczne
60 mgr Stanisław Wojciechowski Warsztaty spawalnictwa
- zajęcia praktyczne
61 mgr inż. Dawid Wolanin Warsztaty budowlane
- zajęcia praktyczne
62        Dariusz Woźniak Warsztaty obróbki skrawaniem
- zajęcia praktyczne
63 mgr Piotr Zawadowicz Fizyka


Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem