godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Nauka w każdym wieku staje się możliwa, a nadrobienie programowych zaległości – proste i przyjemne!

 

Kto może podjąć naukę?

 

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły i posiadają:

  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo gimnazjum.

Kandydatów, którzy posiadają:

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia albo
  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013

można przyjąć na semestr trzeci klasy II.

 

Jak przebiega proces nauki ?

Nauka trwa 4 lata (8 semestrów), w przypadku absolwentów branżowej szkoły I stopnia i zsz - 3 lata (6 semestrów).

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej co dwa tygodnie przez dwa dni (piątek w godzinach 15:15 – 20:45 oraz sobotę w godzinach 8:00 – 17:35) a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez dwa dni.

Jakich będziesz uczył się przedmiotów?

W procesie kształcenia uzyskasz wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym  i rozszerzonym.

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, w której słuchacz zdaje egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

Co umożliwia ukończenie szkoły?

Uzyskanie wykształcenia średniego a po zdaniu egzaminu maturalnego  kontynuację nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

Jak rozpocząć przygodę z nami?

Wystarczy, że wykonasz następujące KROKI:

KROK 1. Wejdź na naszą stronę https://rekrutacja.rcez.pl/ i wypełnij zapis elektroniczny (jest to wstępna rezerwacja miejsca na liście kandydatów).

KROK 2. Wypełnij wniosek otrzymany w wiadomości zwrotnej od nas (po dokonaniu zapisu online) lub pobierz go ze strony z zakładki wnioski rekrutacyjne.

KROK 3. Odwiedź nas w sekretariacie z wypełnionym wnioskiem i wymaganymi dokumentami (od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.).

KROK 4.  WITAJ NA POKŁADZIE !! 

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu.


Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem