godło polski logo bip
Rekrutacja 2023/2024
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Krawiec
Technik rachunkowości opis kierunku
zdjęcia sal lekcyjnych
1. Projektowanie wyrobów odzieżowych
Słuchacz:
 1. posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
 2. wykonuje pomiary krawieckie;
 3. dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
 4. stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
 5. wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
 6. przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
 7. projektuje układy szablonów;
 8. planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
 9. dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
 10. dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
 2. oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
 3. dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
 4. dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
 5. dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
 6. obsługuje maszyny szwalnicze;
 7. rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
 8. łączy elementy wyrobów odzieżowych;
 9. wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
 10. stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
 11. wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
 12. oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
 13. ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.
PKZ(AU.ad) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody
Słuchacz:
 1. rozróżnia rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich przeznaczenie;
 2. wykonuje rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych;
 3. posługuje się projektami wyrobów odzieżowych;
 4. wykonuje rysunki techniczne elementów wyrobów odzieżowych;
 5. rozróżnia surowce włókiennicze oraz określa ich właściwości;
 6. rozróżnia materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 7. charakteryzuje metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
 8. wykonuje badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych;
 9. charakteryzuje metody konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;
 10. wykonuje pomiary krawieckie;
 11. rozróżnia rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych oraz określa ich zastosowanie;
 12. rozróżnia szwy maszynowe i określa ich zastosowanie;
 13. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania odzieży;
 14. rozróżnia mechanizmy w maszynach i urządzeniach odzieżowych oraz określa ich funkcje;
 15. określa zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 16. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem