godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Nasi partnerzy

Podpisanie „Porozumienia o współpracy” z Izbą Przemysłowo – Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

W dniu 17 listopada 2015 roku w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego przy ul. Świerklańskiej 42 podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem Rybnik a Izbą Przemysłowo – Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego mające zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi. Nadrzędnym celem współpracy szkół i pracodawców, zrzeszonych w Izbie Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, jest dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów współczesnego rynku pracy. Pracodawcy powinni stać się kluczowym partnerem RCEZ-CKUoP i szkół biorącym czynny udział w opracowaniu i realizacji nowej, spójnej strategii kształcenia uczniów, którzy po opuszczeniu szkoły muszą spełniać oczekiwania pracodawców. Wprowadzanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, którego istotą jest realny udział firm, małych przedsiębiorstw i rzemieślników w procesie nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych przyszłych pracowników, to nie moda, lecz wymóg współczesnych czasów. Łączenie potencjałów szkół, przemysłu i rzemiosła jest skutecznym i ekonomicznym sposobem osiągania zamierzonych celów edukacyjnych. RCEZ-CKUoP jest jednym z największych centrów w województwie śląskim, w którym w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego (trzy warsztaty szkolne), Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącym kształci się ponad 1460 uczniów i słuchaczy. Rybnickie centrum oraz szkoły zawodowe już dziś współpracują z wieloma firmami oraz instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym. Dla wszystkich podmiotów realizujących politykę oświatową Miasta Rybnika sformalizowanie współpracy z Izbą Przemysłowo - Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego otwiera nowe obszary działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy zgodnych ze strategią rozwoju województwa śląskiego


Galeria

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem