godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Szkoła branżowa II stopnia
Szkoła branżowa II stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów, słuchaczy – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.
Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły, jest również wyjściem dla innych, którzy wcześniej ukończyli szkołę zawodowa „starego typu”.
II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.
W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Absolwent szkoły kształcącej np. w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Nie może natomiast zostać przyjęty do szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie np. technik usług fryzjerskich, technik handlowiec czy technik technologii żywności. Kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne.
  • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
  • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020r.;
  • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej kształci słuchaczy w Szkole branżowej II stopnia w systemie zaocznym w następujących zawodach:
BSII_kierunki.JPG (41 KB)
Poniżej można znaleźć załączniki, w których opisane są kierunki, po których możliwe jest przyjęcie słuchacza na daną kwalifikację.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem