godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Szkoła branżowa II stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia

 

Szkoła Branżowa II stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu osób – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie?

 

Kto może uczyć się w naszej szkole?

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia i posiadają:

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

W roku szkolnym 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Jak przebiega proces nauki ?

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w formie zaocznej co dwa tygodnie przez dwa dni (piątek w godzinach 15:15-20:45 oraz sobota w godzinach 8:00-17:35) a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień  przez dwa dni.

Jakich uczymy przedmiotów?

W toku kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, które prowadzone są w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

W branżowej szkole II stopnia każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, w której słuchacz zdaje egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

Co umożliwia ukończenie szkoły?

Uzyskanie dyplomu zawodowego  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego, wykształcenia średniego a po zdaniu egzaminu maturalnego  kontynuację nauki na studiach wyższych.

Jak rozpocząć przygodę z nami?

Wystarczy, że wykonasz następujące KROKI:

KROK 1. Wejdź na naszą stronę https://rekrutacja.rcez.pl/ i wypełnij zapis elektroniczny (jest to wstępna rezerwacja miejsca na liście kandydatów).

KROK 2. Wypełnij wniosek otrzymany w wiadomości zwrotnej od nas (po dokonaniu zapisu online) lub pobierz go ze strony z zakładki wnioski rekrutacyjne.

KROK 3. Odwiedź nas w sekretariacie z wypełnionym wnioskiem i wymaganymi dokumentami (od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.) oraz odbierz skierowanie na badanie (termin do wykonania badań to dwa tygodnie).

KROK 4. WITAJ NA POKŁADZIE !!

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego  we wrześniu.Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem