Nasi partnerzy

Podpisanie „Porozumienia o współpracy” z Izbą Przemysłowo – Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

W dniu 17 listopada 2015 roku w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego przy ul. Świerklańskiej 42 podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem Rybnik a Izbą Przemysłowo – Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego mające zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi. Nadrzędnym celem współpracy szkół i pracodawców, zrzeszonych w Izbie Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, jest dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów współczesnego rynku pracy. Pracodawcy powinni stać się kluczowym partnerem RCEZ-CKUoP i szkół biorącym czynny udział w opracowaniu i realizacji nowej, spójnej strategii kształcenia uczniów, którzy po opuszczeniu szkoły muszą spełniać oczekiwania pracodawców. Wprowadzanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, którego istotą jest realny udział firm, małych przedsiębiorstw i rzemieślników w procesie nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych przyszłych pracowników, to nie moda, lecz wymóg współczesnych czasów. Łączenie potencjałów szkół, przemysłu i rzemiosła jest skutecznym i ekonomicznym sposobem osiągania zamierzonych celów edukacyjnych. RCEZ-CKUoP jest jednym z największych centrów w województwie śląskim, w którym w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego (trzy warsztaty szkolne), Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącym kształci się ponad 1460 uczniów i słuchaczy. Rybnickie centrum oraz szkoły zawodowe już dziś współpracują z wieloma firmami oraz instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym. Dla wszystkich podmiotów realizujących politykę oświatową Miasta Rybnika sformalizowanie współpracy z Izbą Przemysłowo - Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego otwiera nowe obszary działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy zgodnych ze strategią rozwoju województwa śląskiego


Galeria