Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć osoby, które: 

• ukończyły 6-letnią szkołę podstawową lub klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej:

• ukończyły 6-letnią szkołę podstawową lub klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej:

  • PEŁNOLETNIE,
  • NIEPEŁNOLETNIE, które:
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
  • mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

oraz:

• osoby, które z różnych przyczyn nie ukończyły szkoły podstawowej starego typu lub pierwszej klasy gimnazjum i chcą kontynuować naukę,

• osoby, które z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole młodzieżowej.

 

Prowadzimy nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych na rok szkolny 2019/2020

 

 

Korzyści dla Ciebie
Słuchacz, który ukończy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może:
• podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie,
• równolegle (lub po ukończeniu szkoły podstawowej) uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu,
• po ukończeniu LO, przystąpić do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia.


UWAGA! Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika!

 

O szkole
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:

  • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 14:20,
  • zajęcia oraz egzaminy w RCEZ-CKUoP są BEZPŁATNE!
  • słuchacze promowani są po każdym semestrze,
  • nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 4 semestry (klasa VII i VIII) i kończy się egzaminem ósmoklasisty,
  • RCEZ -CKUoP jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy, w tym egzamin ósmoklasisty, są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE!