Kontakt
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 433, 32 42 22 416, 517 510 727, 696 100 720
fax. 32 42 29 178
email: sekretariat@rcez.pl
ESP: ePUAP

Warsztat Mechaniczny
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 21 595, 539 687 722
email: mechaniczny@rcez.plWarsztat Techniczny
ul. Kościuszki 5, 44-200 Rybnik
email: kursy@rcez.pl
Warsztat Gastronomiczny
ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik
tel. 32 42 22 433 wew. 106, 32 42 39 645
email: slabkowska@rcez.plLokalizacja