Kadra pedagogiczna
Lp.
Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot
 1.          inż. Jan Adamczyk  Przedmioty zawodowe
 - górnictwo
 2.                Bożena Aleksiejczyk  Pracownia gastronomiczna
 - zajęcia praktyczne
 3.         mgr Radosław Bała  Język polski
 4.         mgr Patrycja Bielaczek  Pracownia gastronomiczna
 - zajęcia praktyczne
 5.          inż. Adrian Bielec  Przedmioty zawodowe
 - elektryczne i elektroniczne
 6.         mgr Marek Bieniek  Pracownia obróbki skrawaniem
 - zajęcia praktyczne
 7.         mgr Marzena Bratuś-Walczak  Pracownia gastronomiczna
 - zajęcia praktyczne
 8.         mgr Bogusław Broża  Pracownia elektryczna
 - zajęcia praktyczne
 9.   mgr inż. Roman Brzeziak  Przedmioty zawodowe
 - elektryczne i elektroniczne
 10.         mgr Ewa Caban  Chemia
 11.         mgr Jadwiga Chwieduk  Fizyka
 12.          inż. Mirosław Czerkawski  Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne
 13.           lic. Joanna Dubiel  Język angielski zawodowy
 14.         mgr Iwona Durdzińska  Fizyka
 15.         mgr inż. Marian Durdziński  Pracownia obróbki ręcznej
 - zajęcia praktyczne
 16.         mgr Dorota Dyrcz  Przedmioty zawodowe
 - działalność gospodarcza
 17.         mgr Sabina Ficek  Pracownia krawiecka
 - zajęcia praktyczne
 18.   mgr inż. Grażyna Foreiter   Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne
 19.         mgr Jacek Gasztold  Przedmioty zawodowe
 - mechaniczne
 20.   mgr inż. Aniela Grębocka   Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne
 21.         mgr Teresa Grodoń  Język polski
 22.   mgr inż. Anna Grynicka   Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne
 23.         mgr Maria Jackson   Język angielski
 24.         mgr Mirosława Jodłowiec  Geografia
 25.         mgr Eleonora Kąsek  Matematyka 
 26.   mgr inż. Antoni Kohut  Pracownia samochodowa
 - zajęcia praktyczne 
 27.         mgr Danuta Korga  Przedmioty zawodowe
 - krawiectwo 
 28.                Jan Kozubal  Pracownia obróbki ręcznej
 - zajęcia praktyczne 
 29.         mgr Joanna Kryszczyszyn  Przedmioty zawodowe 
 30.   mgr inż. Zygmunt Kula  Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne 
 31.   mgr inż. Dariusz Kwiatkowski  Przedmioty zawodowe
 - mechaniczne 
32.        mgr Krystian Kwiecień  Język angielski 
33.  mgr inż. Bronisław Kwiotek  Przedmioty zawodowe
 - górnictwo, zajęcia praktyczne 
34.  mgr inż. Ewa Lach  Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne
35.        mgr Justyna Langer  Wychowawca klasy 
36.        mgr Marian Leśnik  Historia, WOS 
37.        mgr Grzegorz Łapeta  Pracownia samochodowa
 - zajęcia praktyczne 
38.  mgr inż. Małgorzata Maciończyk  Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne 
39.        mgr Renata Mandrysz  Przedmioty zawodowe
 - ekonomiczne 
40.  mgr inż. Jan Niedziela  Pracownia samochodowa
 - zajęcia praktyczne 
41.        mgr Gabriela Niemiec  Biblioteka 
42.        mgr Małgorzata Perenc  Pracownia gastronomiczna
 - zajęcia praktyczne 
43.        mgr Jadwiga Pierchała  Pracownia krawiecka
 - zajęcia praktyczne 
44.  mgr inż. Tomasz Podleśny  Przedmioty zawodowe
 - mechaniczne 
45.        mgr Elżbieta Rzok  Matematyka 
46.  mgr inż. Roman Sitko  Pracownia obróbki ręcznej
 - zajęcia praktyczne
47.        mgr Beata Słabkowska  Pracownia gastronomiczna
 - zajęcia praktyczne 
48.        mgr Ksymena Smołka  Matematyka 
49.        mgr Danuta Sobik  Pracownia krawiecka
 - zajęcia praktyczne 
50.        mgr Kazimierz Sosna  Język angielski
51.        mgr Jacek Stacha  Pracownia obróbki skrawaniem
 - zajęcia praktyczne
52.  mgr inż. Eugeniusz Syrnik  Przedmioty zawodowe
 - górnictwo, zajęcia praktyczne 
53.        mgr Bogdan Szopa  Pracownia obróbki skrawaniem
 - zajęcia praktyczne 
54.        mgr Agnieszka Szostek-Wilkoń  Język polski 
55.        mgr Magdalena Szrek-Moroń  Pedagog 
56.        mgr Stanisława Szulc  Pracownia krawiecka
 - zajęcia praktyczne 
57.               Henryk Szulik  Przedmioty zawodowe
 - górnictwo, zajęcia praktyczne 
58.        mgr Stanisław Szulik  Historia, WOS 
59.  mgr inż. Grzegorz Świerczek  Przedmioty zawodowe
 - górnictwo, zajęcia praktyczne 
60.        mgr Aleksander Tlołka  Przedmioty zawodowe
 - elektryczne i elektroniczne 
61.        mgr Henryka Tomsia  Geografia, informatyka 
62.           dr Maria Tosta  Przedmioty zawodowe
 - ekonomiczne 
63.        mgr Maria Uherek  Przedmioty zawodowe
 - ekonomiczne 
64.        mgr Danuta Urbanek  Biologia 
65.  mgr inż. Michał Weczerek  Pracownia CNC programowanie
 i obsługa obrabiarek
 - zajęcia praktyczne 
66.        mgr Wojciech Wilkoń  Język angielski, informatyka 
67.  mgr inż. Ryszard Witański  Pracownia CNC programowanie 
 i obsługa obrabiarek
 - zajęcia praktyczne 
68.        mgr Stanisław Wojciechowski  Pracownia spawalnictwa
 - zajęcia praktyczne
69.  mgr inż. Dawid Wolanin  Pracownia budowlana
 - zajęcia praktyczne 
70.               Dariusz Woźniak  Pracownia obróbki skrawaniem
 - zajęcia praktyczne
71.               Adam Wójcikowski  Pracownia elektryczna
 - zajęcia praktyczne 
72.  mgr inż. Czesław Zając  Przedmioty zawodowe
 - górnictwo
73.  mgr inż. Roman Żurkowski  Pracownia CNC programowanie 
 i obsługa obrabiarek
 - zajęcia praktyczne