Kadra pedagogiczna

1. Bożena Aleksiejczyk

2. mgr Marek Bieniek

3. mgr Marzena Bratuś-Walczak

4. mgr Bogusław Broża

5. mgr Dorota Dyrcz

6. mgr inż. Antoni Kohut

7. Jan Kozubal

8. mgr Joanna Kryszczyszyn

9. mgr Grzegorz Łapeta

10. mgr Gabriela Niemiec

11. mgr Beata Słabkowska

12. mgr inż. Michał Weczerek

13. mgr inż. Ryszard Witański

14. mgr Stanisław Wojciechowski

15. Dariusz Woźniak