Szkoła branżowa II stopnia

Szkoła branżowa II stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów, słuchaczy – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.

 

Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły, jest również wyjściem dla innych, którzy wcześniej ukończyli szkołę zawodowa „starego typu”.
II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

 

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Absolwent szkoły kształcącej np. w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Nie może natomiast zostać przyjęty do szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie np. technik usług fryzjerskich, technik handlowiec czy technik technologii żywności. Kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne.

 

  • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
  • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020r.;
  • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021

 

Od 01.09.2020 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej rozpocznie kształcenie słuchaczy w Szkole branżowej II stopnia w systemie zaocznym w następujących zawodach:

BSII_kierunki.JPG (82 KB)

 

Poniżej można znaleźć załączniki, w których opisane są kierunki, po których możliwe jest przyjęcie słuchacza na daną kwalifikację.