Zostań naszym słuchaczem

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego powołane zostało w 2001 roku. W RCEZ wykształcenie i nowe kwalifikacje zdobywają osoby dorosłe w formach szkolnych i pozaszkolnych. Ofertę Centrum kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy, w przyjaznej atmosferze, do funkcjonowania na rynku pracy.

Z życia RCEZ
Egzamin ósmoklasisty
Data dodania: 19-09-2018

Ważne informacje dla słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz ich rodziców.

Więcej...

Warsztaty preorientacji zawodowej
Data dodania: 19-09-2018

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku realizują warsztaty preorientacji zawodowej dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Więcej...

Opinie poradni
Data dodania: 13-09-2018

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dyslekcją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2018 r., należy dostarczyć opinie poradni specjalistyczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

Informacja dotyczy rodziców/opiekunów prawnych nieletnich słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.


Archiwum:
2018
2017
Aktualności dla słuchaczy