Slusarz - spawacz

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
Słuchacz:
 1. dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 2. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 3. dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 4. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 5. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 6. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
Słuchacz:
 1. dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 2. rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 3. dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 4. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 6. dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 7. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 8. wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 9. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
3. Wykonywanie połączeń materiałów
Słuchacz:
 1. rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 2. dobiera metodę łączenia materiałów;
 3. rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 4. dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 6. przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 7. wykonuje połączenia materiałów;
 8. ocenia jakość wykonanych połączeń.
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 2. planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 3. charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 4. ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera części podlegające wymianie;
 6. wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 7. wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 8. montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 9. dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 10. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 11. wykonuje konserwację narzędzi;
 12. ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.a);
PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.