Terminarz rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne - (wnioski), należy złożyć w siedzibie RCEZ-CKUoP Rybnik ul. Rudzka 13 budynek A pokój 101.
Tam też można otrzymać wszelkie informacje na temat rekrutacji, tel. 32 42 22 433, 517 510 727

Zapraszamy !!!


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, na rok szkolny 2019/2020

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Składanie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z załącznikami Od 18 maja 2019 r.
do 28 czerwca 2019 r.
Od 15 lipca 2019 r.
do 17 lipca 2019 r.
2 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną Do 5 lipca 2019 r. Do 30 lipca 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca 2019 r. 12 sierpnia 2019 r.
4 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie Od 12 lipca 2019 r.
do 19 lipca 2019 r.
Od 21 sierpnia 2019 r.
do 23 sierpnia 2019 r.
5 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia, a także przedłożenie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe Od 15 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
Od 20 sierpnia 2019 r.
do 28 sierpnia 2019 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny 2019/2020

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności Do końca stycznia 2019 r. Do końca stycznia 2019 r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami Od 13 maja 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
Od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności Do 28 czerwca 2019 r. Do 5 sierpnia 2019 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.
6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie Od 16 lipca 2019 r.
do 18 lipca 2019 r.
Od 21 sierpnia 2019 r.
do 23 sierpnia 2019 r.
7 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego , a także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe Od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
Od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności Do końca stycznia 2019 r. Do końca stycznia 2019 r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami Od 13 maja 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
Od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności Do 28 czerwca 2019 r. Do 5 sierpnia 2019 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.
6 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum Od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
Od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności Do końca stycznia 2019 r. Do końca stycznia 2019 r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami Od 13 maja 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
Od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych oraz do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności Do 28 czerwca 2019 r. Do 5 sierpnia 2019 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.
6 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:
  1. świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej
  2. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
Od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
Od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.