Technik przemysłu mody

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

1. Projektowanie wyrobów odzieżowych
Słuchacz:
 1. posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
 2. wykonuje pomiary krawieckie;
 3. dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
 4. stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
 5. wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
 6. przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
 7. projektuje układy szablonów;
 8. planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
 9. dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
 10. dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
 2. oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
 3. dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
 4. dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
 5. dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
 6. obsługuje maszyny szwalnicze;
 7. rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
 8. łączy elementy wyrobów odzieżowych;
 9. wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
 10. stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
 11. wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
 12. oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
 13. ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.
PKZ(AU.ad) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody
Słuchacz:
 1. rozróżnia rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich przeznaczenie;
 2. wykonuje rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych;
 3. posługuje się projektami wyrobów odzieżowych;
 4. wykonuje rysunki techniczne elementów wyrobów odzieżowych;
 5. rozróżnia surowce włókiennicze oraz określa ich właściwości;
 6. rozróżnia materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 7. charakteryzuje metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
 8. wykonuje badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych;
 9. charakteryzuje metody konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;
 10. wykonuje pomiary krawieckie;
 11. rozróżnia rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych oraz określa ich zastosowanie;
 12. rozróżnia szwy maszynowe i określa ich zastosowanie;
 13. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania odzieży;
 14. rozróżnia mechanizmy w maszynach i urządzeniach odzieżowych oraz określa ich funkcje;
 15. określa zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 16. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.