Parking

Opłaty za abonament postojowy przy ul. Rudzkiej 13 można dokonywać w jeden z następujących sposobów:

  1. przelewem do 20-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP 44-200 Rybnik ul. Rudzka 13 na nr 60 1020 2472 0000 6702 0499 0497 w PKO Bank Polski S.A. (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska posiadacza karty lub numeru karty parkingowej)
  2. gotówką w RCEZ (budynek A, sala nr 101) od 20-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca w godz. 7:30 do 15:30

Istnieje możliwość wpłaty na kilka miesięcy z góry.

Do pobrania