Parking

Opłaty za abonament postojowy przy ul. Rudzkiej 13 można dokonywać w następujący sposób:

  1. przelewem do 20-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc następny lub miesiące następne na rachunek bankowy Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP 44-200 Rybnik ul. Rudzka 13 na nr 60 1020 2472 0000 6702 0499 0497 w PKO Bank Polski S.A. (w tytule przelewu należy wpisać: "Abonament za miesiąc ..., imię i nazwisko posiadacza karty, numer legitymacji studenckiej lub nr rejestracyjny samochodu, do którego przypisana jest karta).

Zdalne doładowanie karty (bez konieczności przychodzenia do s. 101) będzie wykonywane do końca miesiąca.


Osobom wykonującym przelew po 20-tym dniu danego miesiąca doładowanie karty nastapi:

  1. w dniu wykonania przelewu na podstawie potwierdzenia przelewu (wydruk bankowy) przedłożonego osobiście w s.101 lub przesłanego pocztą elektroniczną (w formacie pdf, jpg) na adres: parking@rcez.pl lub,
  2. po dwóch dniach roboczych od wykonania przelewu - bez konieczności przesłania pocztą elektroniczną lub przedłożenia osobiście w s.101.
Do pobrania