Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Data dodania: 13-09-2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 15 września w siedzibie RCEZ-CKUoP przy ul. Rudzkiej 13 bud. A.


Zapraszamy słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

- A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
- A.65 Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych w zawodzie technik rachunkowości
- A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego w zawodzie kierowca mechanik
- A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych w zawodzie krawiec
- M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodzie operator obrabiarek skrawających
- M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi w zawodzie ślusarz - spawacz
- M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń w zawodzie technik mechanik
- T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

na godz. 15:10 do sali 106A.

Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na godz. 15:30 wg harmonogramu:

- harmonogram LO