Kierowca mechanik

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

kierowca_mechanik.jpg (237 KB)

1. Obsługa środków transportu drogowego

Słuchacz:

 • rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;
 • wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego;
 • rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu drogowego;
 • ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;
 • wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;
 • lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;
 • dobiera metody napraw środków transportu drogowego;
 • posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
 • dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;
 • wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;
 • posługuje się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego;
 • oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.

2. Użytkowanie środków transportu drogowego

Słuchacz:

 • klasyfikuje środki transportu drogowego;
 • określa parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego;
 • dobiera środki transportu drogowego do rodzaju i właściwości przewożonych rzeczy;
 • przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;
 • korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;
 • posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektronicznymi systemami nawigacji satelitarnej;
 • odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach transportu drogowego;
 • przestrzega norm czasu pracy kierowcy;
 • prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;
 • przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania środków transportu drogowego;
 • przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług;
 • prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn.).

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g);

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik

Słuchacz:

 • przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 • sporządza szkice części maszyn;
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 • rozróżnia rodzaje połączeń;
 • przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 • rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 • dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 • rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 • rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 • wykonuje pomiary warsztatowe;
 • rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 • określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

PKZ(M.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik

Słuchacz:

 • wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
 • przestrzega zasad kierowania pojazdami;
 • wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.