Technik przemysłu mody

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

 

1. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Słuchacz:

 • uwzględnia aktualne trendy mody w procesie projektowania wyrobów odzieżowych;
 • sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych;
 • ocenia jakość materiałów odzieżowych przed rozkrojem;
 • przygotowuje układy kroju z wykorzystaniem programów komputerowych;
 • dobiera rodzaje warstwowania materiałów odzieżowych;
 • organizuje pracę w krojowni;
 • planuje proces rozkroju materiałów odzieżowych;
 • dobiera metody i techniki rozkroju materiałów odzieżowych;
 • dobiera maszyny oraz urządzenia do rozkroju materiałów odzieżowych;
 • dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych;
 • dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzieżowych;
 • dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów;
 • planuje zagospodarowanie odpadów materiałów odzieżowych;
 • organizuje pracę w szwalni;
 • określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych;
 • dobiera maszyny szwalnicze i urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych;
 • dobiera maszyny oraz urządzenia do obróbki parowo-cieplnej;
 • organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie;
 • nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych;
 • dobiera sposoby znakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych.

2. Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych

Słuchacz:

 • rozpoznaje potrzeby grup docelowych klientów;
 • opracowuje kolekcje wyrobów odzieżowych;
 • rozpoznaje instrumenty promocji stosowane na rynku mody;
 • dobiera metody promocji kolekcji wyrobów odzieżowych;
 • organizuje pokazy kolekcji wyrobów odzieżowych;
 • organizuje działania związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych;
 • dobiera metody i kanały dystrybucji wyrobów odzieżowych;
 • planuje działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych;
 • podejmuje działania z zakresu marketingu mody;
 • aranżuje przestrzeń wystawową i sprzedażową salonów odzieżowych;
 • opracowuje koncepcje sprzedaży internetowej;
 • przestrzega zasad kultury sprzedaży;
 • udziela porad w zakresie indywidualnej stylizacji ubioru.

 

PKZ(A.ae) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody

Słuchacz:

 • analizuje trendy w modzie;
 • rozpoznaje grupy docelowe klientów;
 • tworzy kompozycje kolorystyczne;
 • określa zasady stylizacji ubioru;
 • stosuje zasady projektowania kolekcji odzieży;
 • wykonuje rysunki wyrobów odzieżowych z zastosowaniem technik komputerowych;
 • określa zasady opracowywania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych;
 • określa zasady pracy w krojowni i szwalni;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.